Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Węgry

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Węgry

  • Łączna kwota inwestycji: 16 000,00 zł

Opis inwestycji