Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Trkusowie

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Trkusów

  • Łączna kwota inwestycji: 56 000,00 zł

Opis inwestycji