Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika w Gostyczynie – w kierunku szkoły

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Gostyczyna

  • Łączna kwota inwestycji: 118 910,11 zł

Opis inwestycji

Zgodnie z zapowiedzią burmistrza Jerzego Łukasza Walczaka do końca grudnia br. od strony szkoły podstawowej w Gostyczynie w kierunku centrum miejscowości powstanie chodnik. 

 

Szczegóły inwestycji

Będzie on wykonany z betonowej kostki brukowej, a jego długość wyniesie 190 metrów. Dodatkowo w zakresie prac ujęto także wykonanie zjazdów do posesji, oznakowania poziomego i pionowego a także umocnienie skarp płytami ażurowymi. Powstanie chodnika w tak uczęszczanym nie tylko przez mieszkańców, ale i społeczność szkolną miejscu poprawi z pewnością poziom bezpieczeństwa pieszych – powiedział burmistrz. O jego realizację zabiegano od kilku lat. Szkoła podstawowa w Gostyczynie była jedyną szkołą w gminie, która nie posiadała w pobliżu chodnika. Bardzo się cieszę, że w tej kadencji uda się nam taką inwestycję sfinalizować – podkreśla miejscowy radny Jacek Łusiak. Zadanie jest finansowane z gminnego budżetu, a jego koszt to ponad 118 tysięcy złotych.

Nie jest to jedyna inwestycja powzięta w ostatnim czasie w tej miejscowości, bowiem z początkiem grudnia wzdłuż drogi powiatowej przy cmentarzu oraz w parku postawiono 17 lamp poprawiając tym samym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Dariusz Smułka