Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zagospodarowanie terenu we wsi Gniazdów

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Gniazdów

  • Łączna kwota inwestycji: 79 569,60 zł

Opis inwestycji