Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Nowe miejsce spotkań i rekreacji na terenie wsi Strzegowa

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Strzegowa

  • Łączna kwota inwestycji: 75 515,10 zł

Opis inwestycji

19 listopada br. miało miejsce uroczyste otwarcie placu rekreacyjnego w Strzegowie,
który powstał dzięki środkom z trzech źródeł zewnętrznych (Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego oraz Fundacji Santander Bank Polska) a także dzięki
wsparciu z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Szczegóły inwestycji

Dzięki 45.000 zł z WFOŚiGW w ramach zadania o nazwie „Ścieżka edukacji
ekologicznej w miejscowości Strzegowa” zamontowano 10 tablic edukacyjnych, ławostół z
zadaszeniem oraz kosze do segregacji odpadów. 50.000 zł to z kolei wsparcie od Urzędu
Marszałkowskiego z programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, dzięki którym plac wzbogacił
się m.in. o stoły z zadaszeniem, leżaki, kosze na śmieci, 4 tablice edukacyjne oraz ławostół.
Natomiast posadzone na tym terenie drzewa miododajne to efekt konkursu „Tu mieszkam – tu
zmieniam EKO” Fundacji Santander i pozyskanych przez miejscowe KGW 3.000 zł. Patrząc
na zadowolone miny mieszkańców wiem, że wraz z nadejściem wiosny będzie to mocno
uczęszczane miejsce! I o to chodzi – pisał na swoim profilu społecznościowym burmistrz
Jerzy Łukasz Walczak, który na to zadanie przeznaczył z gminnego budżetu 33.000 zł. Swoją
cegiełkę dołożyli mieszkańcy wsi, którzy zajęli się wyrównaniem i oczyszczeniem terenu.
Po części oficjalnej na zaproszenie sołtys Renaty Nogaj oraz KGW goście udali się na
salę wiejską na poczęstunek.

Dariusz Smułka