Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Gostyczyna

  • Łączna kwota inwestycji: 1 873 909,68 zł

Opis inwestycji

II i III edycja Rządowego Funduszu Polski Ład przyniosła Gminie i Miastu Nowe
Skalmierzyce dwa olbrzymie dofinansowania, które na przełomie sierpnia / września 2023
roku zmaterializowały się w postaci inwestycji zakończonych na terenie Szkoły Podstawowej
im. bł. ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie.

Szczegóły inwestycji

Pierwsza z nich to kilkadziesiąt paneli fotowoltaicznych (145m2), które zainstalowano
na dachu placówki w celu obniżenia rachunków za energię elektryczną. To zaledwie mały
fragment projektu, który zakłada w najbliższej przyszłości montaż tego typu ogniw na wielu
innych obiektach użyteczności publicznej takich jak urząd, placówki oświatowe, stacja
uzdatniania wody czy przepompownia ścieków.
Inwestujemy w odnawialne źródła energii, bo to nie moda, a konieczność.
Fotowoltaika, dzięki wytworzeniu prądu na własny użytek, pozwoli nam na ograniczenie
wydatków za te właśnie media w perspektywie wielu długich lat – tłumaczy burmistrz Jerzy
Łukasz Walczak. A jeśli dodam, że dofinansowanie z Polskiego Ładu na to przedsięwzięcie
wyniosło 95% kosztów całości inwestycji, to nie ma wątpliwości, że warto.
W ramach środków z „Polskiego Ładu” – Programu Inwestycji Strategicznych Gmina
zrealizowała również budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego. W przypadku tej
inwestycji dofinansowanie wyniosło aż 98% kosztów całości! (wykonanie boiska to koszt
1.858.532,88 zł, w tym  środki zewnętrzne w ramach Polskiego Ładu 1.821.362,22 zł).
W ciągu pół roku trawiaste boisko i stara już bieżnia przeobraziły się w nowoczesny
kompleks sportowy, na który składa się ogrodzone i oświetlone wielofunkcyjne boisko o
wymiarach 26 x 50 metrów z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną,
koszykówkę, siatkówkę i tenis. Obok niego powstała też 4-torowa bieżnia i skocznia w dal.
Inwestycję uzupełniają chodniki wykonane z kostki brukowej.
Oddanie drugiej z inwestycji miało miejsce 18 września br. – oprócz społeczności
szkolnej w uroczystości udział wzięli także m.in. Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Marlena Maląg oraz pełniący w latach 1997-2005 funkcję dyrektora tejże szkoły Poseł na
Sejm RP Tomasz Ławniczak. Poza tradycyjnym przecięciem wstęgi miały miejsce także
występy uczniów, rzuty karne na bramkę oraz poczęstunek.
Mam nadzieję, że uniwersalność obiektu zadowoli pasjonatów różnych dziedzin sportu
oraz zachęci do aktywności tych, którym z wuefem było dotąd trochę nie po drodze. Życzę, by
boisko dobrze służyło nie tylko uczniom, ale i całej społeczności tutejszej okolicy. By było
miejscem pełnym wrzawy, zdrowej rywalizacji oraz integracji – życzył burmistrz Jerzy Łukasz
Walczak.

Magdalena Kąpielska