Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa oświetlenia drogowego w m. Gałązki Małe 6 do 7b

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Gałązki Małe

  • Łączna kwota inwestycji: 29 170,00 zł

Opis inwestycji