Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa altany i zagospodarowanie terenu w Żakowicach

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Żakowice

  • Łączna kwota inwestycji: 71 910,00 zł

Opis inwestycji