Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociągowej, Skalmierzyce, ul. Dąbkowa

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 12 169,26 zł

Opis inwestycji