Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociagowej Biskupice Ołoboczne ul. Wierzbowa/Brzozowa

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Biskupice Ołoboczne

  • Łączna kwota inwestycji: 23 462,07 zł

Opis inwestycji