Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kotowiecku

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Kotowiecko

  • Łączna kwota inwestycji: 24 600,00 zł

Opis inwestycji