Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi gminnej, ul. Polna w Kotowiecku

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Kotowiecko

  • Łączna kwota inwestycji: 275 594,57 zł

Opis inwestycji

21 listopada br. oddano do użytku wyremontowaną ulicę Polną w Kotowiecku.  W przecięciu wstęgi udział wzięli Burmistrz Gminy i Miasta Jerzy Łukasz Walczak, jego zastępca Agnieszka Sipka, sołtys wsi a zarazem radny Jan Korzeniewski, członkini rady sołeckiej Izabela Kucharska, dyrektor szkoły Teresa Stachowiak oraz lokalny przedsiębiorca Błażej Kułton. Obecny na otwarciu ks. kan. Jarosław Materliński poświęcił drogę.

Szczegóły inwestycji

Nowa nawierzchnia została położona na odcinku o długości 630 metrów. Jezdnia ma 4,5 metra szerokości, a po obu jej stronach pobudowano pobocza z kruszywa. Przedsięwzięcie kosztowało w sumie 272.865,91 zł, w tym 80.000,00 zł to pochodząca od miejscowego kółka rolniczego darowizna. 

Dariusz Smułka

fot. Aleksander Liebert