Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociągowej, Węgry ul. Bursztynowa

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Węgry

  • Łączna kwota inwestycji: 82 619,43 zł

Opis inwestycji