Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Dotacja celowa – Przebudowa drogi nr 5305P Strzegowa – Gostyczyna na odcinku o długości ok. 700 m

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Strzegowa - Gostyczyna

  • Łączna kwota inwestycji: 139 657,21 zł

Opis inwestycji