Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Prace konserwatorskie przy elewacji byłego dworca kolejowego w Nowych Skalmierzycach

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 906 841,70 zł

Opis inwestycji

Zakończyły się trwające od połowy roku prace konserwatorskie przy elewacji, stolarce drzwiowej oraz okiennej części frontowej zabytkowego dworca kolejowego w Nowych Skalmierzycach. Wykonany w roku ubiegłym remont dachu oraz zakończone właśnie odnowienie elewacji, okien i drzwi naszego dworca pozwala stwierdzić, iż zewnętrzna część frontowa zabytku jest gotowa – skomentował finalizację kolejnego etapu Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak. Kolejnym krokiem będzie zaplanowany na rok przyszły remont poczekalni, na który samorząd również pozyskał dofinansowanie w kwocie prawie czterystu tysięcy złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach zakończonego zadania wykonano m.in. naprawę miejsc grożących zawaleniem, zabezpieczenie luźnych części gzymsów i attyk, wzmocnienie i oczyszczenie kamienia, tynku i cegły, uzupełnienie powstałych przez lata ubytków i spękań muru, odtworzenie wg stanu historycznego okien, krat, okuć i drzwi zewnętrznych. Jak powiedział Rafał Kempa – właściciel przedsiębiorstwa wykonującego inwestycję: Najcięższym etapem prac było dorobienie cegieł według ich historycznego kształtu. Mimo trudności z tym związanych, poradziliśmy sobie i jesteśmy zadowoleni z finalnego efektu.

Szczegóły inwestycji

Koszt przedsięwzięcia wyniósł 882.134,51 zł, z czego 210.000,00 zł to pozyskana przez samorząd dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Departamentu Ochrony Zabytków w ramach „Programu Ochrony Zabytków 2019”.

Dariusz Smułka

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nazwa programu „Ochrona Zabytków”.