Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi gminnej, ul. Topolowa w Boczkowie

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Boczków

  • Łączna kwota inwestycji: 670 000,00 zł

Opis inwestycji