Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociagowej w m. Strzegowa

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Strzegowa

  • Łączna kwota inwestycji: 65 014,99 zł

Opis inwestycji