Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa drogi gminnej w m. Czachory – etap II

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Czachory

  • Łączna kwota inwestycji: 600 000,00 zł

Opis inwestycji