Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociagowej w m. Mączniki etap I

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Mączniki

  • Łączna kwota inwestycji: 167 050,00 zł

Opis inwestycji