Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi gminnej od ul. Powstańców Wielkopolskich w Skalmierzycach

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 100 468,86 zł

Opis inwestycji