Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy we wsi Gostyczyna

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Gostyczyna

  • Łączna kwota inwestycji: 47 506,65 zł

Opis inwestycji

Gostyczyna jest jedną z miejscowości, która skorzystała z programu „Pięknieje
Wielkopolska Wieś”.

Szczegóły inwestycji

Dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 34.480 zł na
zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy we wsi Gostyczyna” wykonano
opłotowanie przy altanie, zakupiono stoły, ławy biesiadne i ogrzewacze tarasowe, postawiono
grillo-wędzarnię i trzy lampy solarne, a plac zabaw wzbogacił się o dwa urządzenia siłowni
zewnętrznej. Całość zadania zamknęła się w kwocie 62.258,00 zł, z czego 14.778 zł stanowiły
środki Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, natomiast 13.000 zł to wkład własny
mieszkańców wsi, którzy osobiście zaangażowali się w prace na rzecz miejscowości.
Prezentacja zrealizowanej inwestycji, która przybrała formę festynu, odbyła się 17
września br. Oprócz mieszkańców przybyli na nią m.in.: Poseł na Sejm RP Tomasz
Ławniczak, Radny Województwa Wielkopolskiego Andrzej Pichet, zastępca burmistrza
Agnieszka Sipka, wiceprzewodnicząca Rady Renata Nogaj oraz proboszcz parafii ks. Janusz
Jeżewski. O roli środków dysponowanych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego
opowiedział Andrzej Pichet, który podkreślił wagę podobnych dotacji dla terenów wiejskich.
Społeczność wsi na czele z radnym Jackiem Łusiakiem, sołtysem Karolem
Pietrzakiem oraz przewodniczącą KGW Agnieszką Pogorzelec zapewniła uczestnikom
festynu świetną zabawę.

Aleksander Liebert