Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa obiektu socjalnego na Stadionie Miejsko-Gminnym o budynek szatniowy

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 677 395,17 zł

Opis inwestycji

Powstała trzecia z kolei w Gminie, a druga na miejskim stadionie „Szatnia na medal”. Jej otwarcia w dniu 13 kwietnia br. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak i Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Tadeusz Orzechowski dokonali wespół z przedstawicielami samorządu Województwa Wielkopolskiego: członkiem zarządu Jackiem Bogusławskim  oraz radnymi Andrzejem Pichetem i Marzeną Wodzińską – to bowiem ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pochodziło stutysięczne dofinansowanie do inwestycji, której całkowity koszt wyniósł ok. 660 tys. zł. Uczestnikami wydarzenia byli również radny Grzegorz Ulichnowski oraz społeczność Klubu Sportowego „Pogoń”, czyli młodzi zawodnicy oraz trenerzy.

Chętnie korzystamy z różnego rodzaju dotacji, które wspierają gminne inwestycje. Nie inaczej jest w przypadku projektu „Szatnia na Medal” zainicjowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Skorzystaliśmy z tego programu już po raz trzeci, a łączna kwota środków, jakie przy tej okazji otrzymaliśmy to przeszło 217 tys. zł  – skomentował burmistrz.

 

 

Szczegóły inwestycji

Pierwsza w Gminie „Szatnia na Medal” to kontener o wymiarach 5 x 12 m, który w styczniu 2020 roku zastąpił rozebrany  stary  budynek przy boisku sportowym w Biskupicach Ołobocznych. W środku mieszczą się wyposażone w łazienki dwie szatnie dla zawodników oraz lokum dla trenera. Kontener służy nie tylko zawodnikom trenującym w zamiejscowym oddziale KS „Pogoń”, ale i społeczności szkolnej – wszak zgodnie z tytułem projektu jest to „Szatnia otwarta na wszystkich”.  Nowe Skalmierzyce otrzymały na ten cel dofinansowanie w wysokości 77.400 zł.  

Rok później otwarto kolejną szatnię dofinansowaną przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach wspomnianego już programu. Dotacja w wysokości 40.000 zł wsparła powstanie dwóch przebieralni wraz z prysznicami, które urządzono w budynku zlokalizowanym przy trybunach stadionu miejsko-gminnego. Inwestycja w dużej mierze przyczyniła się do poprawy komfortu  warunków sanitarno-higienicznych młodych zawodników oraz pozwoliła skrócić im dystans z szatni do boiska, zwłaszcza do tego o sztucznej nawierzchni.

Tegoroczna „Szatnia na Medal” to projekt po raz kolejny realizowany na stadionie w Nowych Skalmierzycach, a wpływ na lokalizację przedsięwzięcia miały wciąż niezadowalające warunki lokalowe związane z wielością trenujących tu grup, a ponadto konieczność dostosowania się do wymogów licencyjnych III ligi. Dobudowany do pawilonu człon posiada zatem dwie  szatnie (dla gospodarzy oraz gości KS „Pogoń”) o kubaturze  25,70 m2 każda oraz korytarz z bezpośrednim wejściem z zewnątrz. Przy każdej przebieralni zlokalizowano łazienkę z 3 prysznicami i 2 umywalkami oraz osobne pomieszczenie toalet. Wszystko to dla poprawy warunków uprawiania sportu przez zawodników naszego KS Pogoń Nowe Skalmierzyce, który w ubiegłym roku świętował 100-lecie istnienia – tłumaczył włodarz.

Warunki w szatni są idealne. Każdy z zawodników ma swoją szafkę. Pięknie dobrano kolory – to barwy firmowe „Pogoni”. Cieszę się, że środki samorządu województwa mogły wesprzeć to zadanie […] Wiem, że są to dobrze zainwestowane pieniądze – dodał członek zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski.

Uroczystemu otwarciu szatni towarzyszyło wspólne przecięcie wstęgi, okolicznościowy tort i sportowe prezenty oraz zwiedzanie nie tylko nowych pomieszczeń, ale i całego, z roku na rok piękniejącego obiektu stadionu, po którym oprowadził gości Jerzy Łukasz Walczak. 

 

Magdalena Kąpielska