Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi gminnej nr 793855P w m. Miedzianów

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Miedzianów

  • Łączna kwota inwestycji: 878 000,00 zł

Opis inwestycji