Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Fabianowie

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Fabianów

  • Łączna kwota inwestycji: 19 092,29 zł

Opis inwestycji