Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont szatni na Stadionie Miejsko-Gminnym

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 78 899,99 zł

Opis inwestycji

15 lutego na Stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych Skalmierzycach odbyło się oficjalne otwarcie funkcjonujących od początku roku szatni, które utworzono w budynku trybun oraz toalet publicznych. 

Przedsięwzięcie było w połowie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, stąd w oddaniu obiektu towarzyszyli goście: Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski oraz radni Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska i Andrzej Pichet. W przecięciu wstęgi poza gośćmi udział wzięli: zastępca burmistrza Agnieszka Sipka, skarbnik Bolesław Borkowski oraz dwaj prezesi miejscowych klubów sportowych: Bernard Spasowski (KS Pogoń) oraz Maciej Jędraszek (UKS Akademia Piłkarska).

Szczegóły inwestycji

Jestem wdzięczny za dofinansowanie tego projektu kwotą blisko 40.000 zł z programu „Szatnia na Medal”. To nie jest nasze ostatnie słowo w kontekście rozbudowy gminnej infrastruktury sportowej, ponieważ potrzeby z uwagi na ilość trenujących tu osób są ogromne – kolejnym krokiem będzie dalsza poprawa warunków szatniowych w budynku pawilonu, który pochodzi z lat 60. XX wieku – nadmienił Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak. Zawodnicy korzystający z boiska treningowego mają wreszcie do szatni o wiele bliżej niż dotychczas – dodaje włodarz.

Inwestycja polegała na przekształceniu części powierzchni toalet damskiej oraz męskiej pod szatnie wraz z prysznicami i sanitariatami. Wyposażono je w ławki. Ponadto w obiekcie nadal funkcjonują przyległe szatniom pomieszczenia z większą ilością umywalek oraz toalet, które będą wykorzystywane podczas organizacji imprez plenerowych. 

Dariusz Smułka