Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociągowej, Fabianów ul. Słoneczna

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Fabianów

  • Łączna kwota inwestycji: 292 246,81 zł

Opis inwestycji