Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Fabianów

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Fabianów

  • Łączna kwota inwestycji: 7 970,00 zł

Opis inwestycji