Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi gminnej, ul. Szkolna w Biskupicach Ołobocznych

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Biskupice Ołoboczne

  • Łączna kwota inwestycji: 468 712,29 zł

Opis inwestycji

W połowie maja zakończyły się prace na dwóch gminnych drogach – ul. Parkowej we Węgrach oraz ul. Szkolnej w Biskupicach Ołobocznych. 

W ramach pierwszego z przedsięwzięć wylano nowy asfalt na długości 710 metrów. Po obu stronach jezdni znajdują się półmetrowe pobocza z kruszywa. Natomiast w Biskupicach Ołobocznych odcinek o długości 665 metrów zyskał nową nawierzchnię. Tutejsze pobocza również umocniono kruszywem.

 

Szczegóły inwestycji

Zadania były w całości realizowane ze środków gminnego budżetu i wyniosły odpowiednio 410.994,00 i 422.700,16 zł. 

Dariusz Smułka