Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa Starego Kina na Centrum Aktywności Społecznej w Nowych Skalmierzycach NAKŁADY 2023

  • Rok inwestycji: 2022 - 2023

  • Miejsce inwestycji: Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 6 044 781,41 zł

Opis inwestycji