Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Śliwnikach

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Śliwniki

  • Łączna kwota inwestycji: 31 788,55 zł

Opis inwestycji