Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Sieć kanalizacji sanitarnej Śliwniki ul.Jabłonkowa, Nowe Skalmierzyce ul.Krótka

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Śliwniki, Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 20 000,00 zł

Opis inwestycji