Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Doświetlenie przejść dla pieszych: Nowe Skalmierzyce, ul. Kaliska 37a

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 30 750,00 zł

Opis inwestycji