Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Boczków

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Boczków

  • Łączna kwota inwestycji: 5 500,00 zł

Opis inwestycji