Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Naprawa konstrukcji drewnianej dachu i stropu poddasza ul. Kaliska 36 w Nowych Skalmierzycach

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 1 070 000,00 zł

Opis inwestycji