Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa oświetlenia drogowego w m. Chotów 21 B

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Chotów

  • Łączna kwota inwestycji: 15 000,00 zł

Opis inwestycji