Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociagowej, Skalmierzyce ul. Wiśniowa/Osada

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 74 811,72 zł

Opis inwestycji