Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika w ul. Szkolnej na cmentarz w Biskupicach Ołobocznych

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Biskupice Ołoboczne

  • Łączna kwota inwestycji: 59 361,12 zł

Opis inwestycji