Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi gminnej, ul. Kępina w Trkusowie

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Trkusów

  • Łączna kwota inwestycji: 402 456,20 zł

Opis inwestycji

Z końcem września została wyremontowana kolejna z gminnych dróg – ul. Kępina w
Trkusowie. Odcinek o długości 630 metrów zyskał nową, asfaltową nawierzchnię na
szerokości 4 metrów.

Szczegóły inwestycji

Zostały także wykonane obustronne, półmetrowe pobocza.
Tym razem jednak to nie budżet Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce stanowił
finansowanie przedsięwzięcia, a środki pochodzące od inwestora, który w roku ubiegłym
stawiał we wsi fermę wiatrową. Z przekazanego pół miliona zł na to zadanie
zagospodarowano 400 tys. zł, natomiast pozostałe 100 tys. zł stanowi wkład własny na 1200-
metrowy odcinek drogi relacji Trkusów-Głóski, na który samorząd Nowych Skalmierzyc
pozyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja ta
realizowana będzie w roku 2024.

Dariusz Smułka