Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej zasilanej ze stacji Śmiłów ul. Nowa

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Śmiłów

  • Łączna kwota inwestycji: 6 200,00 zł

Opis inwestycji