Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa oświetlenia drogowego w m. Biskupice Ołoboczne ul. Bilczewska

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Biskupice Ołoboczne

  • Łączna kwota inwestycji: 2 000,00 zł

Opis inwestycji