Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Dotacja celowa – Remont drogi nr 5303P w m.Boczków

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Boczków

  • Łączna kwota inwestycji: 100 000,00 zł

Opis inwestycji