Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociagowej, Skalmierzyce, ul. Osada

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 14 801,58 zł

Opis inwestycji