Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Biskupice Ołoboczne 3

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Biskupice Ołoboczne

  • Łączna kwota inwestycji: 18 300,00 zł

Opis inwestycji