Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Biskupice Ołoboczne ul. Parcele

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Biskupice Ołoboczne

  • Łączna kwota inwestycji: 11 130,00 zł

Opis inwestycji