Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Biskupice Ołoboczne

  • Łączna kwota inwestycji: 3 705 000,00 zł

Opis inwestycji