Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociagowej Ociąż, ul. Fabryczna

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Ociąż

  • Łączna kwota inwestycji: 146 805,65 zł

Opis inwestycji