Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup działki pod plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gałązkach Wielkich

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Gałązki Wielkie

  • Łączna kwota inwestycji: 36 604,12 zł

Opis inwestycji