Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Gostyczyna 2

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Gostyczyna

  • Łączna kwota inwestycji: 88 400,00 zł

Opis inwestycji