Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Boczków ul. Skalmierzycka

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Boczków

  • Łączna kwota inwestycji: 31 900,00 zł

Opis inwestycji