Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 110/5 – ul. 3-go Maja w Nowych Skalmierzycach

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Nowe Skalmierzyce

  • Łączna kwota inwestycji: 188 776,75 zł

Opis inwestycji